Leak Management Program

Läckage i tryckluftssystem är inget annat än bortslösad energi!

I de flesta tryckluftssystem är cirka 25% eller mer av den totala förbrukningen rent läckage.

Läckage är inte bara onödigt bortslösad energi, det är ock