Leak Management Program

Läckage i tryckluftssystem är inget annat än bortslösad energi!

I de flesta tryckluftssystem är cirka 25% eller mer av den totala förbrukningen rent läckage.

Läckage är inte bara onödigt bortslösad energi, det är också betydligt kostsamt och bidrar till ökad CO2-utsläpp.

LeekSeeks besiktningar och reparationer har visat sig vara den mest effektiva och lönsamma metoden på marknaden.

LeekSeek® Leak Management Program ger maximal och bestående läckagereducering för att spara energi och minska CO2-utsläpp.

Först lokaliserar, dokumenterar och rapporterar vi läckagen…

LeekSeeks besiktningar utförs alltid av LeekSeek-certifierade tekniker. Hela nätverket, rörledningar, anslutningar, ventiler, maskiner, kontrolleras för läckor med hjälp av ett ultraljudsinstrument med DND® (Dynamic Noise Discrimination) teknik. Varje läckage märks upp, utvärderas och all dokumenteras in till LeekSeek´s mjukvara.

… sen åtgärdar vi dem!

LeekSeeks programvara ger dig enkel och snabb information om exakt var läckagen finns i din anläggning, vilket media som läcker och dess kostnader. Det ger nödvändig information för att ha kontroll över gasläckage inom och runt din anläggning. Programvaran ger dig också verktyg för prioriterade reparationsåtgärder, inklusive uppskattad tid, nödvändiga komponenter, samt huruvida läckagen är tillgängliga för reparation under normal produktion eller bara vid produktion/maskin-stopp.

Tack vare våra unika dokumentationsmetoder och intelligenta programvara, slutförs de flesta reparationerna ofta vid samma tillfälle som besiktningen utförs.

N2

Kväve

Argon

Argon

H2

Vätgas

CO2

Koldioxid

He

Helium