Leak Management Program

Läckage i tryckluftssystem är inget annat än bortslösad energi!

I de flesta tryckluftssystem är cirka 25% eller mer av den totala förbrukningen rent läckage.

Läckage är inte bara onödigt bortslösad energi, det är också betydligt kostsamt och bidrar till ökad CO2-utsläpp.

LeekSeeks besiktningar och reparationer har visat sig vara den mest effektiva och lönsamma metoden på marknaden.

LeekSeek® Leak Management Program ger maximal och bestående läckagereducering för att spara energi och minska CO2-utsläpp.

Först lokaliserar, dokumenterar och rapporterar vi läckagen…

LeekSeeks besiktningar utförs alltid av LeekSeek-certifierade tekniker. Hela nätverket, rörledningar, anslutningar, ventiler, maskiner, kontrolleras för läckor med hjälp av ett ultraljudsinstrument med DND® (Dynamic Noise Discrimination) teknik. Varje läckage märks upp, utvärderas och all dokumenteras in till LeekSeek´s mjukvara.

… sen åtgärdar vi dem!

LeekSeeks programvara ger dig enkel och snabb information om exakt var läckagen finns i din anläggning, vilket media som läcker och dess kostnader. Det ger nödvändig information för att ha kontroll över gasläckage inom och runt din anläggning. Programvaran ger dig också verktyg för prioriterade reparationsåtgärder, inklusive uppskattad tid, nödvändiga komponenter, samt huruvida läckagen är tillgängliga för reparation under normal produktion eller bara vid produktion/maskin-stopp.

Tack vare våra unika dokumentationsmetoder och intelligenta programvara, slutförs de flesta reparationerna ofta vid samma tillfälle som besiktningen utförs.

N2

Kväve

Argon

Argon

H2

Vätgas

CO2

Koldioxid

He

Helium

CH4

Metan

C3H8

Propan

O2

Syre

Ånga

Ånga

Vakum

Vakum

Alla gaser

En LeekSeek® besiktning omfattar inte bara Tryckluft, utan inkluderar också alla andra industriella trycksatta gaser, såsom; Kväve, CO2, Vätgas, Syre, Argon, Naturgas, Gasol, etc…, inklusive Ånga och Vakuum.

Vänta inte längre, börja nu!

Det är inte ovanligt att tryckluftläckage ignoreras eftersom man inte kan se dom, oftast inte heller höra dom, och att tryckluft ofta kan ses som ”bara luft”. Tryckluftsläckage kostar er dock onödiga pengar varje minut, tills dom tas bort. Ju längre man väntar desto mer av den potentiella besparingen kommer att gå förlorad.

LeekSeek® – Ett Energicertifierat Leak Management Program

Ett standardprogram för tryckluftsläckagehantering med en energimärkning.

Baserat på resultat och förbättringar för att minska läckor kommer kunden att tilldelas en LeekSeek® energimärkning efter varje revision, som börjar på nivå D, följt av C, B och slutligen A!

  • Harmoniserar med andra energibesparande åtgärder standarder inom branschen och samhället
  • Gör miljöpåverkan från tryckluftsläckagehanteringsprogrammet mer synlig
  • Skapar en långsiktigt hållbar plan för att maximera minskningen av avfall på tryckluft
  • Gör det enklare för kunder att följa framsteg, utveckling och förbättringar inom ett tryckluftsläckagehanteringsprogram

LeekSeek®, – Industristandarden för tryckluftsläckagehantering!

Beräkna Er besparingspotential