Världsledande inom läckagehantering för tryckluft och gassystem

Din sanna oberoende partner för läckagehantering och optimering av trycklufts- och gassystem. Hemligheten bakom vår framgång ligger mycket i vårt kompromisslösa fokus på att minska onödigt använd energi från tryckluft och gasläckage och därigenom minska våra kunders energikostnader och koldioxidutsläpp.

Energicertifierat Leak Management Program och Vinstgaranti

LeekSeek® -Ett Enericertifierat Leak Management Program

Från och med juli 2021 levereras alla LeekSeek-besiktningar för tryckluftsläckage med en energicertifikat.

Potentiella besparingar och besparingsgaranti!

En LeekSeek-besiktning utförs alltid med en ”Potentiell besparingsgaranti”, vilket innebär att en inledande besiktning antingen kommer att identifiera besparingspotential som överstiger kostnaden för besiktningen, eller så tar LeekSeek inte betalt för tjänsten.

”One of the main advantages to have very qualified LeekSeek technicians in the factory is that our own staff learn and gain knowledge about compressed air & leakages.”
Bojan Jencic, Goodyear

Arla
Vattenfall
Ford
Baker Hughes
Coca-Cola
Tetra Pak
VPK