LeekSeek® – Ett Energicertifierat Leak Management Program

Ett standardprogram för tryckluftsläckagehantering med en energimärkning.

Baserat på resultat och förbättringar för att minska läckor kommer kunden att tilldelas en LeekSeek® energimärkning efter varje revision, som börjar på nivå D, följt av C, B och slutligen A!