LeekSeek är ett oberoende företag

För många företag runt om i världen är LeekSeek den första anlöpshamnen för läckagedetekteringar och energibesparingslösningar för tryckluft. Hemligheten för vår framgång är vårt oberoende, kompromisslösa fokus på minskning av tryckluft och gasläckage.

LeekSeek-gruppen, med sitt huvudkontor i Nederländerna och dess fem dotterföretag, tillhandahåller redan LeekSeek Leak Management Program till många företag världen över. Med mer än 20 års erfarenhet, som täcker över 10 000 projekt, bland världsledande företag, betraktas LeekSeek som marknadsledande inom läckagehantering för trycklufts- och gassystem.

Våra företagsprinciper

Oberoende

LeekSeek tillverkar inte delar och har inget annat kommersiellt intresse än att ge våra kunder maximal energibesparing på deras industrigasförbrukning. Vår kompromisslösa engagemang för att eliminera läckor, minska onödiga nyttokostnader och för att vara säkra är huvudnycklarna till det förtroende och den framgång vi har med våra kunder, vilket gör LeekSeek till din verkligt oberoende partner för Leak Management.

Engagerad

Vår kompromisslösa engagemang för att eliminera läckor, minska onödiga nyttokostnader och för att vara säkra är huvudnycklarna till det förtroende och den framgång vi har med våra kunder, vilket gör LeekSeek till din verkligt oberoende partner för Leak Management.

Kvalitet

Högkvalitativa och intelligenta tjänster är avgörande för vår marknadssuccé. LeekSeek använder dessa funktioner för att alltid uppfylla våra kunders krav till högsta standard.

Ekonomi

Endast med säker, oavbruten produktion kan våra kunder uppfylla deras affärsförväntningar och krav. Med vårt läckahanteringsprogram stöder vi vår kund att nå sina ekonomiska och miljömål.

Miljö

Genom våra läckahanteringstjänster har vi på LeekSeek åtagit oss att stödja våra kunder för att uppfylla deras miljöåtaganden.

Våra t