Online övervakningssystem för tryckluft

 • Realtid
 • Användarvänlig
 • Konkurrenskraftigt prissatt
 • Inga flödesmätare krävs
 • Jämförbara perioder med förbättringsfaktorer
 • Kompatibel med alla kompressormärken och modeller
 • Enkla rapportfunktioner inklusive din energikostnad
airmanagement-min

LeekSeek® AirManagement™ är marknadens mest användarvänliga och konkurrenskraftiga övervakningssystem. Det är lättnavigerat och enkelt att ta fram informativa rapporter från. Det är webbaserad teknik som gör det tillgängligt via alla datorer och/eller mobila enheter med internetuppkoppling och en webbläsare.

Systemet fungerar med alla kompressormärken/modeller och i alla kombinationer. Dess teknik för att beräkna flöde (m3 eller cf) gör att du kan installera ”Standardpaketet” utan flödesmätare.

Installation

Installation av hårdvara kan utföras på en dag av en LeekSeek-tekniker eller av en auktoriserad lokal partner.

Grupplogin

För organisationer med mer än en anläggning finns det en Corporate Access som ger tillgång till alla anläggningar på en sida, allt i realtid.

Alla värden kan ses både sammanfattade för hela organisationen och individuellt per anläggning. Du kommer också att ha möjlighet att jämföra förbrukning, effektivitet och prestanda.

Säkerhet & backup

All data behandlas via LeekSeeks säkrade servrar med obegränsad historiklagring och med säkerhetskopior var 24:e timme.

Dashboard

Instrumentpanelen är din live-display i realtid för att se aktuell:

 • Energi
 • Tryck
 • Konsumtion
 • Kompressorstatus (av, lastad eller avlastad) och energiförbrukning
 • Ekonomi, med jämförande mellan föregående och nuvarande månad

Tidsvy

Tidsvyn ger dig, baserat på valbart datum och tid, alla avläsningar i grafer med zoomfunktion, ner till per sekund.

Analyser

Analyser ger dig möjlighet att välja och jämföra två perioder för att identifiera din: användning av energi (totalt och per kompressor/torktumlare), förbrukning, tryck och kostnader. Din förbrukning kan också utvärderas baserat på din produktion för dina Key Performance Indicators (KPI).

Analysen gör att du också kan få rapporter om kompressors belastnings- och lossningsanvändning av energi för att identifiera din kompressors prestanda/effektivitet. Analys genererar såväl teknisk som grafisk utmatning och formaterar den i skärm- och utskrivbara rapporter.

Inställningar

Inställningar låter dig ställa in dina personliga föredragna valörer (valuta, energikostnad, kostnad för luft, etc.). I inställningar kan du också ställa in dina personliga föredragna meddelanden, till exempel: Varning för lågt tryck, Varningar om hög energi, etc.

Dessa meddelanden kan skickas till dig via e -post eller sms.