LeekSeek® – Ett Energicertifierat Leak Management Program

Ett standardprogram för tryckluftsläckagehantering med en energimärkning.

Baserat på resultat och förbättringar för att minska läckor kommer kunden att tilldelas en LeekSeek® energimärkning efter varje revision, som börjar på nivå D, följt av C, B och slutligen A!

  • Harmoniserar med andra energibesparande åtgärder standarder inom branschen och samhället
  • Gör miljöpåverkan från tryckluftsläckagehanteringsprogrammet mer synlig
  • Skapar en långsiktigt hållbar plan för att maximera minskningen av avfall på tryckluft
  • Gör det enklare för kunder att följa framsteg, utveckling och förbättringar inom ett tryckluftsläckagehanteringsprogram

LeekSeek®, – Industristandarden för tryckluftsläckagehantering!